• 210 51 55 889

Ἀντίφωνα στὸ ἔργο τοῦ Γ. Σεφέρη

Ἀντίφωνα στὸ ἔργο τοῦ Γ. Σεφέρη

 Κωνσταντῖνος Σ. Γανωτής. - 1η ἔκδοση. - Ἀθήνα : Γράμμα, 2009.

Ἐκεῖνο, ποὺ κοιτάζουμε καὶ περιμένουμε ἀπ’τὴν ποίηση, εἶναι ἡ μορφὴ τοῦ Θεοῦ, ἂν ἀποτυπώνεται σωστὰ («ἀτρεκέως» καὶ «κατὰ μοῖραν»). Αὐτὸ χρειαζόμαστε, γιατὶ μόνο αὐτὸ μᾶς ἀναπαύει.

Ἂς κοιτάξουμε τὰ ἔργα τοῦ ποιητῆ μας Γεωργίου Σεφέρη, γιὰ νὰ ἰδοῦμε πόσο μποροῦν νὰ λειτουργήσουν στὴν πνευματικὴ ζωὴ τοῦ λαοῦ μας, ὅπως ἡ παράδοσή μας μᾶς ἔχει συνηθίσει νὰ λειτουργεῖ ἡ ποίηση στὴ ζωή μας...

( Ἀπὸ τὸν πρόλογο τοῦ συγγραφέως )