• 210 51 55 889

Ἀντίφωνα στὸ ἔργο τοῦ Καβάφη

Ἀντίφωνα στὸ ἔργο τοῦ Καβάφη

Κωνσταντῖνος Σ. Γανωτής. - 1η ἔκδοση. - Ἀθήνα : ΑΡΜΟΣ, 2007.

Στὰ κείμενα ποὺ ἀκολουθοῦν θὰ βρεῖ ὁ ἀναγνώστης πρῶτα ἀναλύσεις, ποὺ ἀπευθύνονται στὸν ἀναγνώστη, καὶ στὴ συνέχεια στὸ δεύτερο μέρος ἕνα ἀντίλογο σὲ ὕφος Καβαφικὸ στὰ συγκεκριμένα ποιήματα, ποὺ παρατίθενται κι αὐτά.

Ὁ ποιητικὸς ἀντίλογος εἶναι σὲ προσωπικὸ ὕφος καὶ ἀποσκοπεῖ στὸ νὰ γίνει ἕνας διάλογος μὲ τὸν ποιητή, πρῶτον γιατὶ εἶναι ὁπωσδήποτε ὡς ἄνθρωπος σεβαστὸς καὶ συμπαθής, καὶ δεύτερον γιατὶ ὡς σύμβολο ἐκφράζει τὸν ἄνθρωπο τοῦ αἰῶνος τούτου, ποὺ εἶναι ὄχι μόνο ὁ συνάνθρωπός μας ἀλλὰ καὶ. . . ἐμεῖς οἱ ἴδιοι. Εὔχομαι καὶ ἐλπίζω νὰ μὴ μοῦ καταλογίσει κανεὶς ἐμπάθεια πρὸς τὸ πρόσωπο τοῦ ποιητῆ.

Τὸ μόνο ποὺ ἐπιθυμῶ εἶναι νὰ μὴν ἀφίνομε τοὺς νέους μας μέσα σ' αὐτὸ τὸ φιλοσοφικὸ χάος, ποὺ βρίσκονται σήμερα, καὶ νὰ μὴ τοὺς ἐξαπατοῦμε ἀναίσχυντα ἐμεῖς οἱ δάσκαλοι.

(Ἀπὸ τὴν παρουσίαση στὸ ὀπισθόφυλλο τοῦ βιβλίου)