• 210 51 55 889
« Ἀλλάζει ἡ ταυτότητά μας »

« Ἀλλάζει ἡ ταυτότητά μας »

Τί ἄλλαξε μετὰ ἀπὸ πενῆντα χρόνια κι ὁ κόσμος ἔχασε τὸ ἡρωϊκό του πνεῦμα καὶ αὐτὸ τὸ πνεῦμα αὐτοθυσίας, ποὺ ἔκανε τοὺς μεγάλους εὐεργέτες τοῦ τόπου μας νὰ στολίσουν τὴν πατρίδα τους μὲ ἔργα ἀγάπης, ποὺ ἀπ’αὐτὰ συνεχίζεται μέχρι καὶ σήμερα ἡ πατριωτικὴ φιλανθρωπία ;

Περισσότερα
« Γιὰ ποιά παιδεία ν’ἀγωνιστοῦμε; »

« Γιὰ ποιά παιδεία ν’ἀγωνιστοῦμε; »

Τοὺς σημερινοὺς νέους μας ἀπὸ τὴν μία τοὺς προωθοῦμε σὲ ὅλον αὐτὸν τὸν ψυχρὸ ῥεαλισμὸ τῶν ἐγκλημάτων, τοῦ μηδενισμοῦ κι ἀπ’τὴν ἄλλη πλευρὰ οἱ ἴδιοι ἐμεῖς, ποὺ ὑποτίθεται ὅτι τοὺς δείχνομε τὴν ἀλήθεια, τοὺς μεταδίδομε μιὰ ἀναπαράσταση τῆς ἴδιας αὐτῆς τῆς πραγματικότητας ὠμή, ἄχαρη, δικανική, ποὺ δημιουργεῖ ἐνοχές.

Περισσότερα