• 210 51 55 889
ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ

Τὰ παιδιά μας τὰ σημερινὰ εἶναι μάρτυρες καὶ μαρτυροῦν τὸ μεγαλεῖο τοῦ Πλάστη μας καὶ τὴν μακροθυμία του · μαρτυροῦν ἀκόμα τὴν κεφαλαιώδη ἁμαρτία μας ἀπέναντι στὸν δωρεοδότη Θεὸ καὶ τέλος ἀπέναντι στὴ δημιουργία του.Στὴ γέννηση τῶν παιδιῶν μας συνεργάζεται ὁ Θεὸς μὲ τοὺς γονεῖς τους.

Περισσότερα
ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Γιορτάσαμε τὴν Ἀνάσταση καὶ συνεχίζουμε νὰ τὴ γιορτάζουμε τὴν κάθε στιγμὴ καὶ νὰ τὴν ἐπιτελοῦμε σὲ κάθε Θεία Λειτουργία. Ἔχουμε τὴν ἔμπειρη πληροφορία ὅτι ἡ Ἀνάσταση εἶναι ἡ μεγάλη κι ἀπερίγραπτη χαρά, ποὺ σκεπάζει ὅλα τὰ προβλήματα καὶ κάνει ἄχρηστες ὅλες τὶς λύσεις · γιατὶ ἡ Ἀνάσταση εἶναι τὸ τέλος τῆς Ἱστορίας, τὸ τέλος τοῦ πολιτισμοῦ, τὸ τέλος τῆς περιπέτειας τοῦ ἀνθρώπου καὶ ὅλων τῶν ζωντανῶν ὀργανισμῶν, ἀκόμα καὶ τῶν ἀνόργανων, ἕνα τέλος θριαμβικὰ δοξαστικό, ἕνα ἀτελείωτο παναρμόνιο Ἀμήν.

Περισσότερα