• 210 51 55 889
« Τὸ μέλλον μέσα σὲ μία ἄρρωστη κοινωνία » / 2009-2010

« Τὸ μέλλον μέσα σὲ μία ἄρρωστη κοινωνία » / 2009-2010

Ἡ κοινωνία μας, ποὺ παράγει καὶ ἀναπαράγει τόσα πράγματα, ἄλλα ἄχρηστα, ἄλλα ἐπιβλαβῆ καὶ ἄλλα ὀλέθρια ἀκόμα, ἔχει τὴν ἀπαίτηση οἱ νέοι ἄνθρωποι νὰ ζήσουν ἀνάμεσα σὲ αὐτὰ καὶ νὰ μπορέσουν νὰ τὰ διαχειριστοῦν σωστά, ἀλλιῶς τοὺς τιμωρεῖ.

Περισσότερα