• 210 51 55 889
« Ὁ ὀρθὸς λόγος, ἡ ἄρνηση τῆς μεταφυσικῆς ἐμπειρίας καὶ ἡ ἐλευθερία τῶν νέων »

« Ὁ ὀρθὸς λόγος, ἡ ἄρνηση τῆς μεταφυσικῆς ἐμπειρίας καὶ ἡ ἐλευθερία τῶν νέων »

Οἱ νέοι μας ἔχουν παράπονα καὶ προβληματισμούς, ποὺ θὰ τοὺς ἀντιληφθοῦμε ἀκούγοντας τοὺς ἴδιους. Πρέπει νὰ ἀκούσομε τὰ παιδιά μας, γιὰ νὰ τὰ κατανοήσομε, νὰ ἐντοπίσομε τί εἶναι αὐτὸ ποὺ τοὺς λείπει, τί εἶναι αὐτὸ ποὺ τὰ φοβίζει.

Περισσότερα
« Ὁ ἀγώνας τοῦ ἀνθρώπου νὰ κρατηθεῖ ἀπ’τὸν Θεὸ »

« Ὁ ἀγώνας τοῦ ἀνθρώπου νὰ κρατηθεῖ ἀπ’τὸν Θεὸ »

Δύσκολος καὶ πικρὸς ὁ κόσμος γιὰ σᾶς, ποὺ θέλετε νὰ ξεκινήσετε τὴν ζωή σας. Χρειάζεται νὰ ἀγωνιστεῖτε, νὰ παλέψετε ὄχι μόνο μὲ τὰ ἐμπόδια, ποὺ θὰ βρεθοῦν στὸν δρόμο σας, ἀλλὰ καὶ μὲ τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό σας, μὲ τὸν θυμό, ποὺ κρύβετε μέσα σας, μὲ τὰ πάθη σας.

Περισσότερα