• 210 51 55 889
« Ἡ θυσία τῶν παιδιῶν στὸν βωμὸ τοῦ πολιτισμοῦ » / 2009-2010

« Ἡ θυσία τῶν παιδιῶν στὸν βωμὸ τοῦ πολιτισμοῦ » / 2009-2010

Καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς παγκόσμιας ἱστορίας τὰ παιδιὰ ἀποτελοῦσαν καὶ ἀποτελοῦν τὰ θύματα τῆς προόδου τοῦ πολιτισμοῦ, ὅμως εἶναι καὶ ἡ μόνη ἐλπίδα τοῦ κόσμου, γιὰ νὰ βγεῖ ἀπὸ τὴν κρίση · αὐτὴ τὴν κρίση τὴν ὑπαρξιακή.

Περισσότερα