• 210 51 55 889
« Ὁ ἐκμαυλισμὸς τοῦ ἔρωτα » / 2009-2010

« Ὁ ἐκμαυλισμὸς τοῦ ἔρωτα » / 2009-2010

Οἱ μεγάλοι προσπαθοῦν νὰ κάνουν τὸν ἔρωτα νὰ φαντάζει πετυχημένος στὰ μάτια τῶν νέων, ἐνῷ ἡ κοινωνία τὸν διαστρεβλώνει καὶ τὰ μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης τὸν προστυχεύουν. Τὸν δείχνουν πάντα συνδυασμένον μὲ τὴν ἁμαρτία.

Περισσότερα
« Δὲν εἶναι ὁ κόσμος σας αὐτός  » / 2009-2010

« Δὲν εἶναι ὁ κόσμος σας αὐτός » / 2009-2010

Ἀπὸ τὸν ἀρχαῖο ἀνθρώπινο πολιτισμό, ποὺ ἐλάτρεψε τὴ δύναμη, σφαγιάζοντας ὅλους τοὺς ἀδυνάτους, μέχρι σήμερα, τίποτα δὲν ἔχει ἀλλάξει. Οἱ ἄνθρωποι δὲν μετανοοῦν καὶ παρ’ ὅλα αὐτὰ συνεχίζουν νὰ ἀποζητοῦν ἀπὸ τὰ παιδιά τους τὴν ἐλπίδα.

Περισσότερα