• 210 51 55 889

« Ἡ ὡραιότητα καὶ τὸ καλὸ μέσα ἀπὸ τὸν Παπαδιαμάντη »

Οἱ ἄνθρωποι ποὺ ἐκφράζονται μὲ τὴ σύγχρονη λογοτεχνία, τὴ σύγχρονη τέχνη, φιλοσοφία καὶ στοχασμό, μὲ ἐπιτυχία ἐκφράζουν τὴν ἀποτυχία τοῦ ἀνθρώπου, διεκτραγωδῶντας τὰ γεγονότα τῆς ζωῆς.

Κι ὅταν ἀκόμα πᾶνε νὰ μιλήσουν γιὰ κάτι καλό, καταπιάνονται μ’αὐτὸ ἀδύναμα, ἀσθενικὰ καὶ ἐπιφανειακά, φανερώνοντας δεξιοτεχνικὰ τὴν πίκρα τῆς τραγῳδίας νὰ συλλαμβάνουν τὸ καλὸ καὶ τὴν ἑπόμενη στιγμὴ νὰ τὸ χάνουν.

Στὸν ἀντίποδα ὅλων αὐτῶν τῶν συγγραφέων, λογίων, καλλιτεχνῶν, στοχαστῶν καὶ φιλοσόφων βρίσκονται οἱ ἄνθρωποι τοῦ λαοῦ, ἁπλοί, χωρὶς κορῶνες καὶ αἰσθητικὲς ἐκτιμήσεις. Μέσα ἀπὸ τὴν σωρευμένη πεῖρα τῶν ἀνθρώπων τοῦ λαοῦ γεννιέται τὸ ἐθνικό μας ἦθος κι αὐτὸ ἔρχεται καὶ ἐναγκαλίζεται ἕνας συγγραφέας διαφορετικὸς ἀπὸ τοὺς ἄλλους, ποὺ θὰ μιλήσει γιὰ τὶς ἀναπαυμένες καρδιές, τὴν ὡραιότητα καὶ τὴν τελικὴ ἐπιτυχία τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς παρὰ τὶς δυσκολίες καὶ τὶς τραγικότητες τῆς ζωῆς. Αὐτὸς εἶναι ὁ Παπαδιαμάντης.