• 210 51 55 889

« Γιὰ ποιά παιδεία ν’ἀγωνιστοῦμε; »

Τοὺς σημερινοὺς νέους μας ἀπὸ τὴν μία τοὺς προωθοῦμε σὲ ὅλον αὐτὸν τὸν ψυχρὸ ῥεαλισμὸ τῶν ἐγκλημάτων, τοῦ μηδενισμοῦ κι ἀπ’τὴν ἄλλη πλευρὰ οἱ ἴδιοι ἐμεῖς, ποὺ ὑποτίθεται ὅτι τοὺς δείχνομε τὴν ἀλήθεια, τοὺς μεταδίδομε μιὰ ἀναπαράσταση τῆς ἴδιας αὐτῆς τῆς πραγματικότητας ὠμή, ἄχαρη, δικανική, ποὺ δημιουργεῖ ἐνοχές.

Καὶ αὐτὸ χαρακτηρίζουν ὡς πραγματικὴ ἀλήθεια.

Γιὰ ποιό μέλλον ζωῆς, εὐτυχίας, πατρίδας καὶ ἀξιῶν μποροῦμε νὰ ἐλπίζομε μετὰ ἀπὸ ὅλα αὐτά... Τί πρέπει νὰ διδάξομε, πρῶτα ἐμεῖς οἱ μεγάλοι στὸν ἑαυτό μας, καὶ ἔπειτα νὰ τὸ ἐμπνεύσομε στὰ παιδιά μας ; Ἡ ἀπάντηση βρίσκεται μέσα στὴν Ἱστορία μας, φανερώνοντας πῶς ὁ λαός μας, παρὰ τὶς διαχρονικὲς ἀντιξοότητες καὶ τὰ ἀτελείωτα βάσανά του, κατάφερνε νὰ ἐπιβιώνει καὶ νὰ μπολιάζεται ἀκόμα πεισματικὰ ἀπὸ τὸ πνεῦμα τῆς μεγάλης ἀγάπης.