• 210 51 55 889

« Ὁ ἀγώνας τοῦ ἀνθρώπου νὰ κρατηθεῖ ἀπ’τὸν Θεὸ »

Δύσκολος καὶ πικρὸς ὁ κόσμος γιὰ σᾶς, ποὺ θέλετε νὰ ξεκινήσετε τὴν ζωή σας. Χρειάζεται νὰ ἀγωνιστεῖτε, νὰ παλέψετε ὄχι μόνο μὲ τὰ ἐμπόδια, ποὺ θὰ βρεθοῦν στὸν δρόμο σας, ἀλλὰ καὶ μὲ τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό σας, μὲ τὸν θυμό, ποὺ κρύβετε μέσα σας, μὲ τὰ πάθη σας.

Μέσα ἀπό τὴν ἀρχαία τραγῳδία ἀναδεικνύεται αὐτὸς ὁ καταστροφικὸς θυμὸς νὰ εἶναι ὁ πραγματικὸς ἀντίπαλος τῆς ζωῆς μας.
Τὰ βάθη τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου, ὅπου φωλιάζουν ὁ θυμός, τὰ πάθη, οἱ ἐνοχές, δὲν ἐπιδέχονται ψυχαναλύσεις, λογική καὶ ἐπιστημονικὲς θεωρίες. Μόνο μιὰ δύναμη ὑπερφυσικὴ μπορεῖ νὰ τ’ ἀναπαύσει.

Καὶ ποιά εἶναι αὐτὴ ἡ δύναμη ; Ἆραγε ὑπάρχει τίποτα ἐκτὸς ἀπὸ ἐμπόδια, βάσανα καὶ ἀπογοητεύσεις ; Ὑπάρχει κάτι νὰ πιαστοῦμε, κάποιος νὰ ἀκουμπήσομε, νὰ ξεκουραστοῦμε, νὰ στηριχτοῦμε ;