• 210 51 55 889

« Ξαναγεννιόμαστε μαζὶ μὲ τὸ Χριστό ! » / 2009-2010

Μέσα στὴν ἀνθρώπινη φύση τοῦ Χριστοῦ εἴμαστε ὅλοι ἑνωμένοι κι ἔτσι βρισκόμαστε μπροστὰ στὴν πραγματοποίηση τῆς προσδοκίας ὅλων τῶν ἐθνῶν, γιὰ τὴν ἔλευση τοῦ Σωτῆρος.

Κάθε μέρα βιώνεται αὐτὴ ἡ πραγματοποίηση τῆς ἕνωσής μας μὲ τὴν φύση τοῦ Θεοῦ, ὄχι μόνο τὰ Χριστούγεννα. Κάθε μέρα βιώνεται ἡ Σταύρωση, κάθε μέρα βιώνεται ἡ Ἀνάσταση.

Παρ’ὅλο ποὺ δυσκολευόμαστε λόγῳ ἐποχῆς νὰ τὰ αἰσθανθοῦμε ὅλα αὐτά, πρέπει νὰ καταπολεμήσομε τὴν ὅποια δυσκολία, γιατὶ ἀπ’τὴν ὑπερνίκηση αὐτῆς τῆς δυσκολίας ἐξαρτᾶται ἡ εὐτυχία μας.

Τὰ Χριστούγεννα ἂς νιώσομε ξαναγεννημένοι, ἂς παραδώσομε τὸ ἐγώ μας στὴν ὑπακοὴ τοῦ Χριστοῦ καὶ μέσα στὸ ναὸ ἂς ἑνωθεῖ καὶ πάλι τὸ ἀνθρώπινο μὲ τὸ θεϊκό.