• 210 51 55 889

« Γιατί νὰ χαροῦμε τὰ Χριστούγεννα ; » / 2009-2010

Ἔχομε ἀνάγκη νὰ γιορτάσομε τὰ Χριστούγεννα. Ἔχομε τὴν ἀνάγκη νὰ γιορτάσομε τὴν ἔξοδό μας ἀπὸ τὸν προηγούμενο χρόνο, ποὺ καταβρόχθισε καὶ καταβροχθίζει τὴν καθημερινότητά μας καὶ τὰ γεγονότα τῆς ζωῆς μας.

Χρειαζόμαστε, λοιπόν, νὰ σταθοῦμε κάπου, ποὺ νὰ μὴν μᾶς καταπίνει ὁ χρόνος καὶ νὰ βγοῦμε ἔξω ἀπὸ τὴν ῥουτίνα μας, τὴ ῥουτίνα τοῦ θανάτου.

Χρειαζόμαστε νὰ νιώσομε τὸ ἄφθαρτο καὶ τὸ αἰώνιο, μέσα ἀπὸ τὸ πνεῦμα τῶν Χριστουγέννων, τὸ πνεῦμα τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τῆς γῆς, γιατὶ δὲν μᾶς καλύπτει τὸ προσωρινὸ καὶ τὸ καθημερινό, δὲν δεχόμαστε τὸ θάνατο νὰ εἶναι τὸ τέλος, δὲν δεχόμαστε νὰ προδώσομε τὸ πολύτιμο δῶρο τῆς ζωῆς καὶ τὴν ἀγάπη ποὺ νιώθομε.