• 210 51 55 889

« Τὸ μέλλον μέσα σὲ μία ἄρρωστη κοινωνία » / 2009-2010

Ἡ κοινωνία μας, ποὺ παράγει καὶ ἀναπαράγει τόσα πράγματα, ἄλλα ἄχρηστα, ἄλλα ἐπιβλαβῆ καὶ ἄλλα ὀλέθρια ἀκόμα, ἔχει τὴν ἀπαίτηση οἱ νέοι ἄνθρωποι νὰ ζήσουν ἀνάμεσα σὲ αὐτὰ καὶ νὰ μπορέσουν νὰ τὰ διαχειριστοῦν σωστά, ἀλλιῶς τοὺς τιμωρεῖ.

Τί παράλογος καὶ ψεύτικος κόσμος ! Οἱ νέοι ὅμως δὲν ἔχουν τὶς ἴδιες μὲ ἐμᾶς κακὲς διαθέσεις νὰ προωθήσουν τὸ κακό. Γι’αὐτὸ ἡ εὐθύνη πέφτει βαριὰ στοὺς ὤμους ἡμῶν τῶν μεγαλυτέρων.

Τί χρειάζεται, λοιπόν, αὐτὴ ἡ κοινωνία γιὰ νὰ συνέλθει, τί χρειάζονται οἱ ἄνθρωποι, γιὰ νὰ ἀνταπεξέλθουν καὶ νὰ προστατέψουν τὰ παιδιά τους, τὸ μέλλον τους ;