• 210 51 55 889

« Σὰν βγεῖς στὸν πηγαιμὸ γιὰ τὴν Ἰθάκη νὰ προσεύχεσαι, γιὰ νὰ διακρίνεις τὴν ἀπάτη » / 2009-2010

Ὁ κόσμος τῶν ἡδονῶν, τῶν ἐφήμερων σχέσεων, τῶν ἐνοχῶν, τῶν ψυχώσεων, αὐτὸς ὁ κακὸς κόσμος εἶναι μιὰ μεγάλη προσποίηση, μιὰ μεγάλη ἀπάτη.

Τὸ ταξίδι τῶν ἡδονῶν καὶ τῆς λήθης τοῦ Καβάφη εἶναι ἐξαπάτηση. Ἡ λανθασμένη εἰκόνα τοῦ ἔρωτα καὶ τῆς ζωῆς εἶναι ἐξαπάτηση. Τὸ ἄθλημα ποὺ πρέπει νὰ κάνει κάθε νέος, σὲ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς ζωῆς του, εἶναι νὰ διακρίνει πίσω ἀπὸ τὰ πέπλα τῆς κακίας τὸν αὐθεντικὸ κόσμο, ποὺ τοῦ χαρίζει τὴν ἀληθινὴ χαρά, τὸν ἀληθινὸ ἔρωτα, τὴν ἀληθινὴ ζωή. Κι αὐτὸ δὲν μπορεῖ νὰ τὸ κάνει μόνος του.

Ἀκουμπῆστε στὸν Θεό, παιδιά μου, γιατὶ ὁ ἆθλος εἶναι βαρὺς καὶ δύσκολος, ὅμως ἡ δόξα ποὺ θὰ σᾶς ἔρθει σὰν καρπὸς τῶν κόπων σας θὰ εἶναι ἀληθινή, ὁ ἔρωτας, ἡ χαρά, ἡ ζωή θὰ εἶναι πραγματικά !