• 210 51 55 889

« Ὁ ἐκμαυλισμὸς τοῦ ἔρωτα » / 2009-2010

Οἱ μεγάλοι προσπαθοῦν νὰ κάνουν τὸν ἔρωτα νὰ φαντάζει πετυχημένος στὰ μάτια τῶν νέων, ἐνῷ ἡ κοινωνία τὸν διαστρεβλώνει καὶ τὰ μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης τὸν προστυχεύουν. Τὸν δείχνουν πάντα συνδυασμένον μὲ τὴν ἁμαρτία.

Τὴν ἀποτυχία μας ἐμεῖς οἱ μεγάλοι τὴν κρύβομε καὶ ὑποδεικνύομε στὰ παιδιὰ ὅτι δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ γνωρίζουν, εἶναι μικρὰ ἀκόμα...Τοὺς κρύβομε ὅτι χάσαμε τὴν εὐγένειά του καὶ γι’αὐτὸ δὲν μᾶς κάνει πλέον εὐτυχισμένους.

Ὅλα αὐτὰ προκαλοῦν μιὰ ἀντιδραστικὴ ἔκρηξη πρόωρου ἐρωτισμοῦ μὲ σχεδὸν πάντα ἄσχημα ἀποτελέσματα. Δημιουργοῦν τὴν ἀνάγκη στοὺς νέους νὰ πραγματώσουν τὸ φανταστικὸ καὶ ἀποτυχημένο ἐρωτικὸ ἰδεῶδες, ποὺ προβάλλεται ἀπὸ τοῦς γονεῖς τους, ἀπὸ τὴν κοινωνία τους καὶ τοὺς ὁδηγοῦν ἐν τέλει στὴ μίμηση αὐτῶν τῶν προτύπων.

Μὴ μᾶς μιμεῖστε, παιδιά μου, μὴν πιέζετε στὸ σκοτάδι τὴν ἀθῳότητα καὶ τὸν ἡρωϊσμό σας !