• 210 51 55 889

« Ο μῦθος τῆς παιδικῆς εὐτυχίας καὶ ἡ ἀναζήτηση τοῦ Παραδείσου » / 2009-2010

Τί σημαίνει μῦθος ; Ποιά ἡ σύνδεσή του με τὴν ἀναζήτηση του Παραδείσου ;

Οἱ νέοι προσπαθοῦν νὰ ξαφνιάσουν τὰ μάτια τῶν ἄλλων, γιὰ νὰ τραβήξουν τὴν προσοχή τους. Ντρέπονται νὰ ἀντιμετωπίσουν τὴν κριτική, γιατὶ ἔχασαν τὴν ἀθῳότητα. Οἱ γιαγιάδες καὶ οἱ παπποῦδες δὲν εἶναι πλέον μέσα στὰ σπίτια, οἱ γονεῖς δὲν ἔχουν χρόνο, ἡ κοινωνία κουράζει τὰ παιδιὰ καὶ ἡ τηλεόραση κάνει τὸ καθῆκόν της !

Εἶναι ἀνάγκη νὰ ἰδοῦμε πῶς θὰ ξαναγυρίσει στὴ ζωή μας αὐτὸ τὸ ἄρωμα τοῦ μύθου, τῆς ἀθῳότητας, γιὰ νὰ τὴν χαροῦμε, γιὰ νὰ χαροῦμε τὶς ἡδονὲς αὐτῆς τῆς ζωῆς, ποὺ εἶναι πλασμένη κατ’εἰκόνα καὶ καθ’ ὁμοίωση τοῦ Παραδείσου · καὶ εἴμαστε σὲ θέση νὰ θυμηθοῦμε τὸν Παράδεισο...