• 210 51 55 889

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ

Ὅπως τὰ δέντρα μόλις νιώσουν τὴν ἄνοιξη μπουμπουκιάζουν ἔτσι καὶ οἱ ἄνθρωποι ἔρχεται ἡ ὥρα, ποὺ ἀποζητοῦν τὸν ἔρωτα καὶ τὴν τεκνογονία. Αὐτοὶ ποὺ θέλουν μόνο τὸν ἔρωτα ψεύδονται καὶ ἀπατοῦν τὸν ἑαυτό τους συνειδητὰ ἢ ἀσυνείδητα. Αὐτὸ ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὸν καημό, ποὺ κατατρώει τὰ ἄτεκνα ζευγάρια.

Περισσότερα

ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ

Μοῦ συμβαίνουν κάποτε κρίσεις ἀτομισμοῦ καὶ αἰσθάνομαι μιὰ εὐχαρίστηση ποὺ γέρασα καὶ θὰ φύγω σύντομα ἀπ’ τὴ ζωή. Ξεχνάω δηλαδὴ τὰ ἐγγόνια καὶ τὰ δις/τρισεγγόνια μου καὶ νιώθω ἀνακούφιση, ποὺ δὲν θὰ ζῶ ν’ἀντικρύσω τὶς δυσκολίες, ποὺ θὰ ἔχουν ν’ἀντιμετωπίσουν μὲ τὰ παιδιά τους.

Περισσότερα

ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

Πρὶν νὰ βγοῦν τὰ παιδικὰ βιβλία ἀκόμα, ὑπῆρχαν μόνο βιβλία γιὰ μεγάλους, καὶ πρὶν νὰ βγοῦν τὰ βιβλία, ὑπῆρχε ὁ προφορικὸς λόγος. Ὁ λόγος ἦταν ἢ χρηστικός, πρακτικὸς ἢ μῦθος. Μῦθο ὁνόμαζαν οἱ ἀρχαῖοι τὸν μεταφυσικὸν ἢ τὸν βαθὺ καρδιακὸ λόγο, ποὺ δὲν εἶναι καὶ τόσο πρακτικός.

Περισσότερα