• 210 51 55 889

Η ΚΥΡΑ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΚΑΙ Η ΑΔΕΡΦΗ ΤΗΣ

Ἡ κυρὰ Σαρακοστὴ καὶ ἡ ἀδερφή της

Κωνσταντῖνος Σ. Γανωτής · εἰκονογράφηση Εὔα Καραντινου, 1η ἔκδοση, Ἀθήνα, Παρρησία, 2008.

Ἄμποτε λοιπὸν παιδιά μου κι ἐμεῖς νὰ μποῦμε στὸ φιλόξενο σπίτι τῆς κυρὰ Σαρακοστῆς μὲ ἐμπιστοσύνη ὅτι αὐτὴ ἡ εὐλογημένη κι ἀπὸ δικά της θὰ μᾶς φιλέψει, ἀλλὰ καὶ στῆς ἀδελφῆς της, τῆς κυρὰ Πεντηκοστῆς θὰ μᾶς περάσει, γιὰ νὰ γιορτάζομε στοὺς αἰῶνες τῶν αἰώνων.