• 210 51 55 889

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ & ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ & ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Μαθήματα Λειτουργικῆς Γλώσσας-Λεξιλόγιο τοῦ Τριῳδίου/ Κωνσταντῖνος Σ. Γανωτής, 1η ἔκδοση, Ἀθήνα, Πυροφόρος, 2006.

Ἀναστάσεως ἡμέρα, λαμπρυνθῶμεν λαοί• Πάσχα Κυρίου, Πάσχα• ἐκ γὰρ θανάτου πρὸς ζωὴν καὶ ἐκ γῆς πρὸς οὐρανὸν Χριστός, ὁ Θεός, ἡμᾶς διεβίβασεν ἐπινίκιον ᾄδοντας.