• 210 51 55 889

Τὰ ὡραιότερα Χριστούγεννα

Τὰ ὡραιότερα Χριστούγεννα

Τὰ ὡραιότερα Χριστούγεννα-Κωνσταντῖνος Σ. Γανωτής • εἰκονογράφηση Εὔα Καραντινοῦ. - 1η ἔκδοση. - Ἀθήνα, ΑΘΩΣ ΠΑΙΔΙΚΑ, 201.

Γιατί μαλακώνει ἡ καρδιὰ τὶς ἅγιες μέρες καὶ φιλιώνουν οἱ ἐχθροί;

Πῶς ἕνα τόσο δὰ βρεφάκι μπορεῖ νὰ ἀλλάξει τὸν κόσμο καὶ νὰ συγκινήσει τοὺς ἀνθρώπους ;

Ἀνήμερα τῶν Χριστουγέννων, σὲ ἕνα καλυβάκι ἀποκλεισμένο ἀπὸ τὸ χιόνι, τὰ παιδιὰ κάθονται ἀμίλητα μπροστὰ στὸ τζάκι κι ὁ πατέρας εὔχεται νὰ μποροῦσε νὰ γιορτάσει καὶ νὰ χαρεῖ ἡ οἰκογένειά του. Ἕνας κοκκινολαίμης, μιὰ ἀλεποὺ καὶ δύο ληστὲς θὰ δώσουν τὴν ἀπάντηση στὴν προσευχή του...

Σὲ ἕνα ἄλλο χωριό, πάνω στὴν Πίνδο, μέσα σὲ ἕνα σταῦλο, ἕνα μικρὸ κοριτσάκι ἀκουμπάει προσεκτικὰ τὴ ζωγραφιὰ τοῦ μικροῦ Χριστούλη μέσα στὸ παχνὶ καὶ ἡ Γέννησή Του ζωντανεύει...

Μέσα ἀπὸ μιὰ ἀπροσδόκητη σειρὰ γεγονότων, δύο οἰκογένειες θὰ βιώσουν μὲ τὴν καρδιά τους τὸ ἀληθινὸ νόημα τῶν Χριστουγέννων, ὅπως ζωγραφίζεται μὲ τὴν ἁπλοΐκὴ ὀμορφιὰ τῶν λαϊκῶν παραμυθιῶν.