• 210 51 55 889

Ὁ Ἀγαθὸς καὶ οἱ δυὸ λῃστές

Ὁ Ἀγαθὸς καὶ οἱ δυὸ λῃστές

Παραμύθια / Κωνσταντῖνος Γανωτής · εἰκονογράφηση Μαρία Κόκκου, Ἀθήνα, Ἁρμός, 1998.

Μία συλλογὴ παραδοσιακῶν ἑλληνικῶν παραμυθιῶν, ἀπὸ ὅπου διαφαίνεται τὸ ἑλληνικὸ πνεῦμα. Παραμύθια ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ ὕπαιθρο, πού μᾶς ταξιδεύουν στὰ χρόνια τῶν τσολιάδων καὶ τῶν βοσκῶν μεταδίδοντας μέσα ἀπὸ τὴν ἀφήγηση στοιχεῖα τῆς ἑλληνικῆς παράδοσης, ποὺ δείχνουν τὴν ἰδιοσυγκρασία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ἡ εἰκονογράφηση συνδυάζεται τέλεια μὲ τὸ ὅλο πνεῦμα καὶ μᾶς ταξιδεύει σὲ ἄλλες ἐποχές.