• 210 51 55 889

Παιὰν πασχάλιος

Παιὰν πασχάλιος

Κωνσταντῖνος Σ. Γανωτὴς • εἰκονογράφηση Ἰωάννα Σ. Δερβίση, 1η ἔκδοση, Ἀθήνα, Πηλός, 2005.

Μέσα στὶς καρδιές μας τώρα ἀφουγκραζόμαστε τὸν παιᾶνα τῆς νίκης ἐπάνω στὸ θάνατο, ποὺ ἔψαλε μέσα τους ἡ ἑλληνική μας γλῶσσα, αὐτὴ ἡ γλῶσσα, ποὺ τόσες φορὲς ἐθρήνησε γοερὰ τὴν ἀνθρώπινη μοῖρα τοῦ γένους τῶν θνητῶν. 

Γι' αὐτὸ παρασταίνουμε τώρα τὸ πανηγύρι τῆς Ἀναστάσεως μὲ λέξεις διαλεγμένες ἀπὸ τὴ γλῶσσα τοῦ Αἰσχύλου, μὲ τὴν πεποίθηση ὅτι ὅλοι οἱ ἀρχαῖοι σοφοί μας θὰ τὸ ὑπέγραφαν.