• 210 51 55 889

Γωνιὰ τοῦ παραδείσου

Γωνιὰ τοῦ παραδείσου

Κωνσταντῖνος Γανωτής. - Ἀθήνα : Ἁρμός, 1998.

Μιὰ εὐλαβικὴ ἀνάγνωση τοῦ Παπαδιαμάντη καὶ συγχρόνως ἀνάλυση τῶν σεναρίων μιᾶς κινηματογραφικῆς παραγωγῆς πάνω σ’αὐτὰ τὰ κείμενα.