• 210 51 55 889

Τὸ ἁμάρτημα τοῦ Οἰδίποδος

Τὸ ἁμάρτημα τοῦ Οἰδίποδος

Κωνσταντῖνος Σ. Γανωτής. - 1η ἔκδοση. - Ἀθήνα : Γράμμα, 2009.

[...] Ὁ Σοφοκλῆς μᾶς διδάσκει ὅτι οὔτε ἡ δικαιοσύνη μας οὔτε ἡ ἠθική μας μποροῦν νὰ μᾶς λύσουν τὰ προβλήματά μας. Γιατί ;
[...] Οἱ ἀρχαῖοι συγγραφεῖς μας γίνονται ἐπίκαιροι καὶ κρίσιμοι δάσκαλοι. Ἂς τοὺς ἀκούσουμε.