• 210 51 55 889

Ὁ Νέος Αἴσωπος

Ὁ Νέος Αἴσωπος

Μαθήματα ἀρχαίας ἑλληνικῆς / Κωνσταντῖνος Σ. Γανωτής • εἰκονογράφηση Γιῶργος Μπόζας. - 1η ἔκδοση. - Ἀθήνα : Παρρησία, 2008.

Ἔχω ἀκούσει μαθητὲς τοῦ Γυμνασίου στὶς μέρες μας νὰ παραπονιοῦνται πὼς μαθαίνουν πολλὲς ξένες γλῶσσες στὸ σχολειό τους, Ἀγγλικά, Γαλλικὰ καὶ "Ἀρχαῖα"! Στὴν ἀρχὴ παραξενεύτηκα, ἀλλὰ ὕστερα κατάλαβα ὅτι ἔχουν δίκιο τὰ παιδιά. Ἔτσι ποὺ τὰ διδάσκονται, σὰν ξένη γλῶσσα τοὺς φαίνονται. Γι' αὐτὸ τὸ λόγο ἔφτιαξα ἕνα ἐγχειρίδιο μὲ 33 μύθους, ἀνέκδοτα καὶ παραμύθια στὴν ἀρχαία Ἑλληνική, ποὺ νὰ θυμίζουν κάπως τοὺς μύθους τοῦ Αισωπου.

Ἐπειδὴ σὲ ὅλα ὑπάρχει μία ἱστορία ἢ ἕνα δίδαγμα καὶ θἄχουν τὴν περιέργεια νὰ τὸ καταλάβουν, θὰ προσπαθήσουν νὰ περάσουν πάνω ἀπ' τὸ φράχτη τῆς ἑρμηνείας καὶ νὰ μαντέψουν τὸ νόημα. Ἔχουν προστεθεῖ κανόνες καὶ πίνακες Γραμματικῆς καὶ Συντακτικοῦ ἐνδεικτικά. Ὁ μελετητὴς τῶν μύθων πρέπει νὰ χρησιμοποιήσει τὰ σχολικὰ ἐγχειρίδια Γραμματικῆς καὶ Συντακτικοῦ. Ὑπάρχει ἀνέκδοτος καὶ δεύτερος τόμος.

Ἦρθεν ἡ ὥρα, ἀγαπητοί μου, ποὺ ὁ κάθε γονιὸς θὰ πάρει κοντά του τὸ παιδί του νὰ διαβάσουν μαζί, γιὰ νὰ ξαναθυμηθουν τὴ γλῶσσά μας, τὴν πατρίδα μας καὶ τὴν πίστη μας.