• 210 51 55 889

Ὁ Ἐπιτάφιος τοῦ Περικλέους καὶ ἡ Ἀθηναϊκὴ Δημοκρατία

Ὁ Ἐπιτάφιος τοῦ Περικλέους καὶ ἡ Ἀθηναϊκὴ Δημοκρατία

Μιὰ κριτικὴ ἀνάγνωση τοῦ κειμένου / Κωνσταντῖνος Σ. Γανωτής. - 1η ἔκδοση. - Ἀθήνα : Πηλός, 2004.

[. . .] Οἱ σελίδες ποὺ γράφτηκαν μέχρις ἐδῶ, ἀποτελοῦν μία ἱστορικὴ εἰσαγωγὴ στὴν κριτικὴ μελέτη τοῦ γνωστοῦ Ἐπιταφίου τοῦ Περικλέους, ποὺ μᾶς τὸν διασῴζει ὁ Θουκυδίδης στὸ Β΄ βιβλίο τῆς «Ξυγγραφῆς» του. Προσπαθεῖ ὁ συγγραφέας νὰ παραμερίσει τὶς ἀρχαιολατρικὲς προκαταλήψεις καὶ νὰ παρουσιάσει τὸ ἀληθινὸ καὶ σκεπασμένο νόημα τῆς πολιτικῆς φιλοσοφίας τοῦ Περικλέους.

(Ἀπὸ τὴν παρουσίαση τῆς ἔκδοσης)