• 210 51 55 889

Ἀποκλειστικὰ γιὰ γονεῖς

Ἀποκλειστικὰ γιὰ γονεῖς

Κωνσταντῖνος Γανωτής. - 1η ἔκδοση. - Ἀθήνα : Δομὴ - Ἀρχονταρίκι, 2009.

Σέ σᾶς, ποὺ ἤρθατε στὴ συντροφιά μας ἀπόψε, ἀδελφοί, δὲν βρῆκα τίποτε πιὸ εὐχάριστο, πιὸ παρηγορητικὸ καὶ πιό... ἀληθινὸ νὰ σᾶς προσφέρω ἀπὸ μερικὰ παραμύθια καί, παρακαλῶ, νὰ μοῦ τὸ συγχωρέσετε.

Καθὼς περνοῦν τὰ χρόνια καὶ μεγαλώνομε, βλέπομε ὅτι τὰ ὄνειρά μας γι' αὐτὴ τὴ ζωὴ πραγματοποιοῦνται μέν, ἄλλα ἡ εὐτυχία ποὺ περιμέναμε νὰ τὰ συνοδεύει, δὲν ἔρχεται ἢ ἔρχεται γιὰ πολὺ λίγο. Ἄλλωστε λίγη, πολὺ λίγη εἶναι καὶ ὁλόκληρη ἡ ζωή μας. Τὰ παραμύθια ὅμως μᾶς παρηγοροῦν, γι' αὐτὸ καὶ τὰ λέμε παραμύθια, δηλαδὴ παρηγοριές.

Μᾶς παρηγοροῦν, γιατὶ τολμοῦν νὰ τραβήξουν λίγο τὸ παραβὰν τῆς ἄλλης ζωῆς μας, ποὺ χωρὶς αὐτὴν ἡ ζωή μας ἐτούτη εἶναι μισή, ἀπελπιστικὰ μισή. Κι ἀπ' τὸ ἄνοιγμα αὐτὸ βλέπομε λίγο τὸν Παράδεισο, πού μᾶς περιμένει καὶ ποὺ ἐμπνέει στοὺς παραμυθάδες "ἄρρητα ῥήματα". Κι αὐτοὶ ἀκόμα ποὺ θὰ ἀπαξιώσουν τὰ παραμύθια, κι αὐτοὶ θὰ χαμογελάσουν λιγάκι, ἔτσι ντροπαλὰ σὰν παιδάκια. Λίγο εἶναι κι αὐτό;