• 210 51 55 889

Ἡ Ὀδύσσεια τοῦ Ὁμήρου

Ἡ Ὀδύσσεια τοῦ Ὁμήρου

Κωνσταντῖνος Σ. Γανωτής. - 2η ἔκδοση. - Ἀθήνα : Πηλός, 2009.

Ἡ ζωὴ κάθε ἀνθρώπου εἶναι μία Ὀδύσσεια. Γι' αὐτὸ ἡ Ὀδύσσεια τοῦ Ὁμήρου εἶναι πάντα ἐπίκαιρη καὶ ταιριαστὴ στὴ ζωή μας. Κι ὅμως τόσο συχνὰ μέσα στὸ μεθύσι τῆς αὐτοδυναμίας τὸ ξεχνοῦμε αὐτὸ καὶ φτιάχνομε μία ψεύτικη οὐτοπικὴ εἰκόνα γιὰ τὴ ζωή μας κι ἐπειδὴ ἡ ζωὴ ἐπιμένει πάντα νὰ εἶναι μία Ὀδύσσεια, ἡ σύγκρουση τοῦ ψεύτικου ὀνείρου μας μὲ τὴν ἀπαραίτητη Ὀδύσσεια, δημιουργεῖ τὴν τραγῳδία. Γι' αὐτὸ ἐνῷ ἡ ἱστορία τοῦ Ὀδυσσέα ἦταν μία Ὀδύσσεια, ἡ ἱστορία τῶν συντρόφων του, τῶν "ἑταίρων" ἦταν μία τραγῳδία.