• 210 51 55 889

Μαρτυριόνικοι

Μαρτυριόνικοι

Κωνσταντῖνος Σ. Γανωτής. - 1η ἔκδοση - Ἀθήνα : Παρρησία, 2010.

Χαιρετιστήριοι ὕμνοι (χαιρετισμοὶ) στὸν Μυροβλήτη Μεγαλομάρτυρα Ἅγιο Δημήτριο καὶ στὸν Τροπαιοφόρο Μεγαλομάρτυρα Ἅγιο Γεώργιο. Παρατίθενται ἐπίσης, ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸν κατὰ πλάτος βίο τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, σύντομο συναξάρι του, καθὼς καὶ λεξιλόγιο δυσερμηνεύτων λέξεων.