• 210 51 55 889

Καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη

Καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη

Κωνσταντῖνος Σ. Γανωτής • εἰκονογράφηση Εὔα Καραντινου. - 1η ἔκδοση. - Ἀθήνα : Παρρησία, 2007.

Δυὸ πανέμορφα χριστουγεννιάτικα παραμύθια γιὰ τὴν ἀγάπη καὶ τὴν προσφορά.