• 210 51 55 889

Ἡ μαρτυρία μου

Ἡ μαρτυρία μου

Κωνσταντῖνος Σ. Γανωτής. - 1η ἔκδοση. - Ἀθήνα : Πηλός, 2010.

[...] Τὰ ἄρθρα αὐτὰ εἶναι γραμμένα μέσα σὲ μία εἰκοσαετία σχεδὸν καὶ συχνὰ σχολίαζαν ἐπίκαιρα γεγονότα. Ὕστερα ἀπὸ τόσα χρόνια κάποια ἀπ' αὐτὰ φαίνονται σὰν προφητικά, ὅπως λ.χ. ἡ ἀποτυχία τῶν δυτικῶν στὰ μέτωπα Ἰράκ, Ἀφγανιστὰν καὶ στὸ Ἰσραήλ.
Στὰ ἄλλα ζωγραφίζεται ἡ ἐλπίδα ὅτι ὁ Θεὸς θὰ βγάλει καλὸ ἀπὸ τὸ κακό. Κι ἀκόμα ἀπ' αὐτὴ τὴν ἐλπίδα συντηρῶ τὴν ἐλπίδα μου γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ κόσμου καὶ τὴ δική μου.

(ἀπὸ τὸν πρόλογο τοῦ βιβλίου)