• 210 51 55 889

Τὰ κρυφὰ σχολειά

Τὰ κρυφὰ σχολειά

Βασικὰ μαθήματα ἀρχαίων ἑλληνικῶν γιὰ μαθητὲς γυμνασίου. / Κωνσταντῖνος Σ. Γανωτής. - 1η ἔκδοση. - Ἀθήνα : ΤΗΝΟΣ.

Τὰ μαθήματα ποὺ περιλαμβάνονται σ’ αὐτὸ τὸ ἐγχειρίδιο ἀποσκοποῦν στὴν προσέγγιση τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς γλώσσας ἀπὸ παιδιὰ 13-14 χρόνων.
Πιστεύουμε ὅτι τὸ παιδὶ θέλει νὰ καταλάβει ἕνα κείμενο γραμμένο στὴν ἀρχαία μας γλῶσσα καὶ ἀπὸ περιέργεια καὶ ἐπειδὴ ἔχει πεισθεῖ ὅτι στὰ κείμενα αὐτὰ ἐκθέτονται ἀξίες, μηνύματα, γενικὲς ἐμπειρίες ὠφέλιμες κι εὐχάριστες. . .
( ἀπὸ τὸν πρόλογο τοῦ συγγραφέα )