• 210 51 55 889
Η ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΩΝ ΑΣΤΩΝ

Ὁ ἄνθρωπος πλάστηκε μέσα στὸν Παράδεισο καὶ εὐτυχία του ἦταν ὁ Θεὸς καὶ τὰ δῶρά του, ὁλόκληρη ἡ φύση, ὑλικὴ καὶ πνευματική.

Περισσότερα
ΑΠΟ ΤΗ ΝΗΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ

Ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ ποὺ ἔρχεται στὸν κόσμο ὅ ἄνθρωπος διδάσκεται ὅτι ἔχει ἀνάγκες καὶ ἐπιθυμίες, ἀλλὰ ταυτόχρονα ὑπάρχουν καὶ ἀγαθά, ποὺ τὶς ἱκανοποιοῦν.

Περισσότερα